Nav honnørkort

Honnørkort – nav.no

Med honnørkort får du redusert billettpris på kollektive transportmidler. Kortet gir også rett til honnørrabatt for ektefelle eller registrert partner som …

Honnørkort gir redusert billettpris på kollektive transportmidler.

Honnørkort uføretrygd – Søknader – NAV

Søknader og skjemaer – www.nav.no

NAV vil utstede honnørkort når du kan dokumentere varig offentlig uføretrygd …

Honnørkort – nav.no

23. aug. 2022 — Med honnørkort får du redusert billettpris på kollektive …

Med honnørkort får du redusert billettpris på kollektive transportmiddel. Kortet gir også rett til honnørrabatt for ektefelle eller registre

Nytt legitimasjonskort for uføretrygdede og blinde

Honnørrabattordningen – Nytt legitimasjonskort for uføretrygdede og blinde | Samferdselsdepartementet

17. jan. 2017 — Personer som innvilges en uføregrad på 50 % eller mer, får automatisk tilsendt honnørkort fra NAV i forbindelse med vedtak om uføretrygd.

Fra januar 2017 vil honnørkortet for uføretrygdede og blinde få et mer praktisk format, bedre kvalitet og endret farge. Endringene kommer som følge av tilbakemeldinger fra brukerne av dagens honnørkort. Dagens honnørkort vil fortsatt være gyldig, slik at eksisterende brukere ikke trenger å bytte til nytt kort.

Få honnør-rabatt selv om du ikke er «gammel nok – Vi.no

Honnør rabatt – Få honnør-rabatt selv om du ikke er «gammel nok»

31. mai 2022 — Nav utsteder honnørkort til de som har rett på det, og sender dette automatisk ut til de det gjelder. Men det kreves at du minst har 50 …

Honnørpris er ikke kun for alderspensjonister over 67 år.

Nytt legitimasjonskort for uføretrygdede og blinde – Dfly.no

Honnørrabattordningen – Nytt legitimasjonskort for uføretrygdede og blinde – Dfly

18. jan. 2017 — Personer som innvilges en uføregrad på 50 % eller mer, får automatisk tilsendt honnørkort fra NAV i forbindelse med vedtak om uføretrygd.

Honnørrabatt – Skyss

Honnørkort utstedt av NAV gir rett til honnørrabatt. NAV utsteder kortet ved innvilgning av uførepensjon over 50 prosent og ved innvilgelse av supplerande …

Du som er honnør får billigare billettar på kollektivreiser.

Kollektivtransport – ansvar og rabattordninger – Regjeringen.no

27. apr. 2022 — Honnørkort utstedt av NAV gir rett til honnørrabatt. NAV utsteder kortet ved innvilgelse av uførepensjon over 50 prosent og ved innvilgelse …

En oversikt over ansvaret for den lokale kollektivtransporten, herunder skole- og studentrabatten, ungdomskortet, de landsomfattende sosiale rabattordningene og TT-kjøring.

Spørsmål om min uføretrygd. Kan jeg få honnørkort? – Ung.no

Du mister ikke retten til honnørkortet hvis du har inntekt ved siden av uføretrygden. Personer som er innvilget minimum 50 prosent uføretrygd fra NAV, vil …

Keywords: nav honnørkort, honnørkort nav