Tips skatteetaten

Tips oss om skatte- og avgiftsunndragelser – Skatteetaten

Tips Skatteetaten om skatte- og avgiftsunndragelser – Skatteetaten

Her kan du tipse oss om saker du tror kan være av interesse for Skatteetaten. Det kan for eksempel være mistanke om misbruk av offentlige støtteordninger, …

Tips oss – Skatteetaten

Tips oss. Her kan du tipse Skatteetaten om for eksempel mistanke om svart arbeid, ulovlig utleie eller andre skatteunndragelser.

Rekordmange tipset Skatteetaten

Rekordmange tipset Skatteetaten – Skatteetaten

4. feb. 2021 — I løpet av fjoråret mottok Skatteetaten 7 641 tips om skatte- og avgiftsunndragelser. Aldri før har etaten mottatt flere tips i løpet av et …

Hjelp til å få riktig skatt – Skatteetaten

Tips om avvik i Folkeregisteret · Attester og opplysninger · Saksbehandlingstider · Om Folkeregisteret. Modernisering av Folkeregisteret.

Tips om avvik i Folkeregisteret – Skatteetaten

Tips om avvik i Folkeregisteret. Folkeregisteret er Norges største og viktigste register over personinformasjon, og riktige opplysninger i Folkeregisteret …

Tips (drikkepenger) – Skatteetaten

21. des. 2018 — Det er bare registrert unntak hos Skatteetaten som gir arbeidsgiver fritak fra å beregne arbeidsgiveravgift for arbeidstaker. Skatteetaten kan …

Tips om mulige feil eller avvik i Folkeregisteret for privatpersoner

Tips om mulige feil eller avvik i Folkeregisteret for privatpersoner – Skatteetaten

Alle opplysninger som blir sendt inn undersøker vi før Folkeregisteret eventuelt blir oppdatert. Skatteetaten mottar og behandler alle tips om avvik, og dine …

Hva kan jeg gjøre dersom jeg mistenker svart arbeid/sosial …

Hva kan jeg gjøre dersom jeg mistenker svart arbeid/sosial dumping?

Ved mistanke om arbeidslivskriminalitet kan du sende tips til Arbeidstilsynet på tips.arbeidstilsynet.no eller Skatteetaten på telefon 800 80 000.

Tips oss – Arbeidstilsynet

Les dette før du sender inn tips og varsel · Tips om svart arbeid skal til Skatteetaten. · Mistanke om menneskesmugling eller voldskriminalitet må meldes til …

Tips Arbeidstilsynet om kritikkverdige arbeidsmiljøforhold. Vi vurderer alle tips og om vi skal følge opp med tilsyn.

Skattekriminalitet – Økokrim

I Norge er det Skatteetaten som fastsetter riktig skatt. … Hvis du har tips om mulig regnskapskriminalitet kan du formidle dette her. Tips oss …

Skattesvik eller skatteunndragelser er et samlebegrep brukt om det å unndra ulike typer skatter – som formues- og inntektsskatt, merverdiavgift, særavgifter og toll – fra staten. Den straffbare handlingen består i å gi uriktige eller ufullstendige

Keywords: tips skatteetaten, skatteetaten tips, anonym tips skatteetaten, skatteetaten tips svart arbeid, tipse skatteetaten