Hvordan velge de rette ladekablene for din elektriske bil i Norge

Når man skal lade elbilen hjemme eller på farten, er det viktig å bruke riktig ladekabel. Feil ladekabel kan føre til langsommere lading, skade på bil eller lader, og i verste fall brannfare. 

Riktig ladekabel sørger for at du får utnyttet ladeeffekten optimalt, at ladingen går så raskt og sikkert som mulig, og at du unngår skader på utstyret. Det er derfor viktig å sette seg inn i egenskapene til de ulike ladekablene som finnes på markedet, slik at du kan velge den som passer din elbil og dine behov best.

I denne artikkelen skal vi se nærmere på de viktigste egenskapene du bør vurdere når du skal kjøpe ladekabel til elbilen din. Vi ser også på ulike standarder og merking, slik at du kan ta et informert valg. På den måten kan du få en problemfri og effektiv ladeopplevelse med elbilen.

Hvilke standarder finnes

På 80- og 90-tallet var det ikke noen ladestandard for elbiler, slik at hver produsent hadde sin egen løsning. Det skapte problemer med tilgjengelighet og kompatibilitet av ladestasjoner. I dag har vi heldigvis internasjonale standarder som gjør det betydelig enklere.

De viktigste standardene for lading av elbiler i Norge er:

  • Type 1 – Denne har en større kontakt, og brukes vanligvis for ladere med lavere effekt (opp til 22 kW). Den har 7 pinner.
  • Type 2 – Mindre kontakt som brukes for hurtigladere med høy effekt. Har 5 pinner. Type 2 er den vanligste kontakten på nye elbiler i Norge. 
  • CHAdeMO – Utviklet av japanske bilprodusenter, brukes for hurtiglading. 
  • CCS – Combined Charging System” kombinerer Type 2-kontakt med to ekstra pinner for hurtiglading. CCS er i ferd med å bli den foretrukne hurtigladestandarden.

De fleste nye elbiler i Norge i dag har både Type 2-kontakt for normal lading, samt enten CHAdeMO eller CCS for hurtiglading. Det gjør at de kan lade på de aller fleste ladestasjoner. Men det er fortsatt variasjoner, så det er lurt å sjekke hva bilmodellen din støtter.

Vekt og lengde

Vekten og lengden på ladekablene kan ha en betydning for ladehastigheten. Jo tyngre og lengre kabelen er, desto større blir effekttapet under lading. Dette skyldes hovedsakelig resistans i ledningene som fører til varmetap.

Tyngre kabler har gjerne tykkere ledninger som reduserer resistans og dermed effekttap. Men dette går på bekostning av vekt og fleksibilitet. Lengden på kabelen har også betydning, siden lengre kabler naturlig nok har mer resistans. 

De fleste standard ladekabler er rundt 5 meter lange. Dette er passelig for de fleste bruksområder. Lengre kabler på 10 meter eller mer vil typisk ha noe tregere ladehastighet. I praksis vil forskjellene ved normale ladeeffekter være relativt små, kanskje noen få prosentpoeng tapt effekt. Men ved hurtiglading kan effekttapet bli noe mer merkbart.

Det finnes også lettere og tynnere kabler på markedet som er spesielt laget for høy fleksibilitet. Disse egner seg godt til lett oppbevaring i bilen. Ladehastigheten kan være noe tregere, men fordelene med enkel håndtering veier ofte opp ulempen med litt lengre ladetid.

Så oppsummert bør man velge kabellengder og dimensjoner ut fra praktiske behov, ikke nødvendigvis den raskeste teoretiske ladehastigheten. En god mellomløsning som passer de aller fleste er 5 meter kabler med standard dimensjoner.

Sikkerhet

Når man lader elbilen er sikkerhet svært viktig. Det er to hovedområder man bør tenke på for sikkerhet: jording og isolasjon. 

Jording sørger for at eventuell feilstrøm går rett i jord istedenfor gjennom kroppen din. Dette reduserer faren for elektrisk støt betraktelig. De fleste offentlige ladestasjoner har jordet uttak, men ved hjemmelading er det lurt å sjekke at vegguttaket er jordet. 

Isolasjon hindrer at strømmen lekker ut fra ledningene. Kabelen bør ha tykk og holdbar isolasjon slik at det ikke oppstår farlige situasjoner. Isolasjonen bør tåleslitasje over tid og ytre påvirkning. Sjekk at isolasjonen er intakt før bruk.

Konnektorene må også ha god isolasjon og låsemekanismer slik at de ikke utilsiktet kobles fra under lading.

For å unngå brann bør man ikke lade på skjøteledninger over tid. Skjøteledninger dimensjoneres kun for kortvarig effektuttak, ikke kontinuerlig lading over flere timer.

Ladeeffekt

Høyere ladeeffekt krever tykkere kabler for å unngå overoppheting og brannfare. De fleste offentlige ladestasjoner i Norge har en effekt på 11 kW (vekselstrøm) eller 50 kW (likestrøm).

For hjemmelading anbefales det 7-22 kW avhengig av sikringen i huset ditt. Jo høyere effekt, desto raskere blir ladingen. Men høyere effekt krever også dyrere ladeutstyr og tykkere kabler. 

En tommelfingerregel er at kabler bør ha minst 6-10 mm2 tverrsnitt ved 22 kW lading. Ved lavere effekt, for eksempel 11 kW, kan du bruke tynnere 4-6 mm2 kabler. Sjekk anbefalingene fra produsenten av laderen din.

Velg kabler med nok kapasitet til å håndtere effekten du trenger, både nå og i fremtiden hvis du planlegger å oppgradere ladeutstyret. Tykkere kabler er tryggere og mer fremtidsrettede.

Temperaturområde

Norsk vinterkulde stiller særskilte krav til ladekablene. Kald temperatur reduserer ledningsevnen i kobberkabler og kan føre til spenningsfall og tap av ladeeffekt. 

De fleste standard ladekabler er bare beregnet for bruk ned til -10°C eller -20°C. For norske forhold anbefales det derfor spesiallagde ladekabler som tåler langt lavere temperaturer.

Sjekk alltid produktspesifikasjonene nøye for å se hvilket temperaturområde kabelen er testet for. Velg kabler som minst tåler -30°C, helst ned mot -40°C for trygg vinterbruk.

Noen kabler har også innebygde sensorer som overvåker temperaturen og justerer ladestrømmen automatisk ved lave temperaturer. Dette gir ekstra sikkerhet mot overoppheting og kabelbrann.

Med riktig temperaturtilpasset ladekabel kan du lade trygt, selv på de kaldeste vinterdagene. Da slipper du redusert effekt eller i verste fall at bilen ikke lader i det hele tatt.

Kabeltykkelse

Tykkelsen på ladekabelen påvirker vekt, bøyelighet og ladehastighet. Jo tykkere kabelen er, desto større tverrsnitt har ledningene inni, noe som gjør at kabelen tåler mer strøm og dermed kan lade raskere. 

Samtidig blir tykkere kabler tyngre og mindre fleksible. For vanlig hjemmelading er kabler på 2,5-4 mm2 vanligvis ideelt for de fleste. Dette gir en god balanse mellom vekt, bøyelighet og ladehastighet for lading opp til 11 kW. 

Ved hurtiglading over 20 kW er ofte tykkere kabler på 6-10 mm2 nødvendig for å tåle den høye strømmen. Disse kablene blir ganske tunge og stive. 

Når du skal velge tykkelse er det viktig å matche tykkelsen med ladeeffekten du trenger, slik at du ikke betaler unødvendig for en overdimensjonert tykk kabel hvis bilen din ikke støtter hurtiglading uansett. Samtidig må kabelen være tykk nok til å håndtere maks ladestrøm.